ข่าวสารและกิจกรรม

รวมข่าวสารและกิจกรรมอัพเดทต่างๆ ของทางคลิปกรุ๊ป (Clip Groups) ไม่ว่าจะเป็นการพบปะหลากหลายสายการบินพันธมิตร รวมถึงหน่วยงานการท่องเที่ยว และการรับรางวัลต่างๆ