ติดต่อบริษัท

สำหรับเอเจ้นที่ต้องการติดต่อจอง หรือสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตั๋วกรุ๊ป แลนด์ต่างประเทศ ทัวร์หน้าร้าน สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่าง

 

คลิปกรุ๊ป
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้นที่ 17 โซนเอ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ ประเทศไทย 10600
 02 082 9923
 093 264 9225
 clipgroups@gmail.com
 www.clipgroups.com
@clipgroups


Top Travel Agent Award 2019 by Korea Tourism Organization