ติดต่อบริษัท​

สำหรับเอเจ้นที่ต้องการติดต่อจอง หรือสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตั๋วกรุ๊ป แลนด์ต่างประเทศ ทัวร์หน้าร้าน สามารถสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่าง

คลิปกรุ๊ป
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้นที่ 17 โซนเอ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพ ประเทศไทย 10600

 02 082 9923
 093 264 9225
 clipgroups@gmail.com
 clipgroups.com
 @clipgroups