เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) ได้จัดงาน “Colorful Korea MICE Night Year End Party 2019”